RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Adwokat Martę Kowalczyk z Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierza Wyki 9 lok. 139, 01-318 Warszawa w celu udzielenia mi pomocy prawnej, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 oraz 6 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j. t. Dz. U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Adwokat Marta Kowalczyk – Kancelaria Adwokacka, w Warszawie, ul. Kazimierza Wyki 9 lok. 139, 01-318 Warszawa. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi w Twojej sprawie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ul. Kazimierza Wyki 9/139
01-318 Warszawa
NIP 5272498790
REGON 634209652

Nr konta bankowego w PLN:
40 1160 2202 0000 0001 8960 5693
e-mail: kowalczyk.marta@poczta.onet.pl
tel. 668 869 933

RODO | © Adwokat Marta Kowalczyk - Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wkonanie: HEDEA